Mikrobiologi for studenter

Artikkel

Målgruppen for denne læreboken er studenter på høyskolenivå og yrkesaktivt helsepersonell innenfor de fleste profesjoner.

Boken beskriver ulike smittestoffer og deres egenskaper, spesielt med henblikk på mekanismer for hvordan infeksjoner oppstår. Hvert kapittel begynner med en ramme som gir en kortfattet oversikt over kapitlets hovedpunkter. Til slutt i kapitlet finnes en ramme med kontrollspørsmål. Boken inneholder også en ordforklaringsliste, litteraturliste samt et kort stikkordregister.

Dette er en oversiktlig og velskrevet lærebok. Den har preg av helhet og unngår gjentakelser, noe som lett blir en irriterende sideeffekt hvis et stort antall forfattere har bidratt. De kliniske eksemplene er praktisk velvalgte og medvirker i stor grad til å gjøre stoffet tilgjengelig. Den er også godt oppdatert. Undertegnede kunne imidlertid ha ønsket et mer omfattende stikkordregister.

Boken er meget velegnet som lærebok for studenter og vil også være nyttig for den interesserte kliniker.

Ånen Aarli

Barneklinikken

Haukeland Sykehus

Anbefalte artikler