Manglende dokumentasjon fra Valentina Clinic Estonia

Jørgen Holmboe Om forfatteren
Artikkel

Statens helsetilsyn har mottatt melding om at norske pasienter med tinnitus blir sendt til behandling ved Valentina Clinic Estonia. Det er uttrykt bekymring over at man ikke kjenner til hvilket behandlingsregime pasientene blir utsatt for, og fordi det er registrert alvorlige bivirkninger. Behandlingen i Estland blir markedsført gjennom avisannonser i svært optimistiske ordelag.

Statens helsetilsyn har henvendt seg til den norske agenten for klinikken i Estland, men har ikke mottatt noen redgjørelse for hvilke behandlingsmetoder som benyttes og hvilke resultater man kan vise til. Den norske ambassaden i Tallinn melder at Valentina Clinic Estonia ikke er registrert hos estiske helsemyndigheter. Det synes derfor å være all grunn til forsiktighet dersom norske pasienter spør om råd når det gjelder behandling for tinnitus ved nevnte institusjon.

Anbefalte artikler