WHO-offensiv mot kreft i u-land

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Hvert år får ti millioner mennesker kreft og seks millioner dør av sykdommen. 5,5 millioner av alle nye krefttilfeller oppstår i u-land, ifølge Verdens helseorganisasjon (1). Nå vil Verdens helseorganisasjon, med generaldirektør Gro Harlem Brundtland i spissen, snu den dystre kreftutviklingen i verdens fattige land.

Under kreftkongressen la hun frem WHOs nye kreftplan National cancer control programmes (2). Planen inneholder vitenskapelig begrunnede retningslinjer for forebygging, tidlig diagnostikk samt oppfølging og behandling av kreft. Det drøftes i tillegg ulike tiltak i kreftomsorgen i relasjon til nasjonale målsettinger og tilgjengelige ressurser.

– Uansett hvor få ressurser et land har, vil et godt utviklet og tilrettelagt program være til hjelp. Vi kan ikke tillate oss å bli altfor avhengige av behandlingsmetoder på bekostning av forebyggende tiltak og lindrende behandling, sier Harlem Brundtland. Hun fremholder at kreftplanen som Verdens helseorganisasjon har utarbeidet sammen med International Union Against Cancer (UICC), er et godt utgangspunkt og hjelpemiddel for ethvert land i kampen mot kreft.

Harlem Brundtland understreker at kampen mot tobakk er en prioritert oppgave. Helseorganisasjonen har satt i gang et internasjonalt konvensjonsarbeid for å utarbeide felles regler og retningslinjer for blant annet tobakksreklame og aldersgrenser ved kjøp av tobakk.

Hun nevner screening for livmorhalskreft som et eksempel på et tiltak som selv de fattigste landene kan iverksette i kreftarbeidet: – Celleprøven er lett å utføre, og krever ikke lege eller annet utdannet helsepersonell. Det er en enkel prøve med stor treffsikkerhet, og avgjørende for tidlig oppdagelse av kreft, noe som er et kostnadseffektivt tiltak.

Kreftplanen understreker behovet for å skaffe penger og ressurser til bedre behandlingstilbud til kreftpasienter i u-land. Generaldirektøren berømmer frivillige organisasjoner som UICC og Den Norske Kreftforening for at de støtter u-land med økonomiske midler for å bedre situasjonen for kreftpasientene.

Kreft er årsaken til 12 % av dødsfallene i verden, og Verdens helseorganisasjon anslår at i løpet av 20 år vil antall nye tilfeller av kreft per år øke fra ti til 20 millioner. Tobakk er den enkeltfaktor som gir størst kreftrisiko. Foruten lungekreft, disponerer røyking i første rekke for strupe-, spiserørs- og magekreft.

Anbefalte artikler