Vel blåst!

Artikkel

Den Norske Kreftforening har på en fremragende måte gjennomført en stor internasjonal kreftkongress i Oslo (side 1923 – 5). Kampen mot kreft er et globalt anliggende som handler vel så mye om politisk vilje til å satse på forebyggende tiltak som avansert kreftforskning og kostbare terapiformer.

Røyking er en viktig årsak til kreft, og sykdom og død forårsaket av røyking kan forebygges. Kampen mot tobakk er derfor en prioritert oppgave for Verdens helseorganisasjon. Leger har en viktig rolle å spille for å få ungdom til å la være å begynne å røyke og for å få folk til å slutte.

Petter Jensen Gjersvik

Anbefalte artikler