Les mer om ...

Artikkel

Medisinstudiet

Starten av et nytt høstsemester markeres med en rekke artikler om medisinstudiet.

Hele den ”nye” studieplanen ved Universitetet i Oslo – Oslo96 – er nå gjennomført av ett kull. Oslo96 var en omfattende pedagogisk og organisatorisk reform med mer studentaktiviserende læringsmetoder og mer pasientkontakt som noen av målsettingene. Men med flere studenter og færre pasienter kan pasientkontakten heller ha blitt mindre enn før.

– En god studieplan med et stort forbedringspotensial, er vurderingen fra en av studentene.

Engelsk som arbeidsspråk i medisinstudiet – et feilgrep

Studentoppgaver og publisering i Tidsskriftet

Tema: medisinstudiet

Oslo96 ved en milepæl og veien videre

Dårlige vilkår for pasientnær undervisning

Studieplaner, deres funksjon og foranderlighet

Kommer karakterene tilbake i medisinstudiet?

Utdanning av medisinere – det pedagogiske perspektivet på Oslo96

Forskning og legeutdanning i parallelt løp

Medisin og journalistikk krever flest poeng

Reis ut og lær som utvekslingsstudent!

Kjærlighet i hvitt

Jo bedre karakterer i studiet, desto større er sannsynligheten for at en kvinnelig lege gifter seg med en lege.

Sosial status og ekteskap innenfor legestanden

Sosial ulikhet og helse

Ufaglærte arbeidere i Oslo har betydelig høyere dødelighet enn høyere funksjonærer, viser ny studie.

Sosiale gradienter i helse

Dødelighet i Oslo etter ulikheter i yrkesklasse

Legemiddel- informasjon

Legen skal gi pasienten informasjon om behandlingen. Et informasjonsprogram, utarbeidet i regi av et legemiddelfirma, kan være nyttig, men bruken reiser prinsipielle spørsmål.

Kan legemiddelindustrien ha en plass i oppfølging og informasjon til pasienten?

Hvordan oppleves et informasjonsprogram for deprimerte?

Legens rolle som portvakt

Ifølge en analyse av svar fra Legekårsundersøkelsen føler svært mange leger at pasientene har urealistiske forventninger. Nesten halvparten av legene i undersøkelsene hadde bevisst utformet legeerklæringer for å styrke pasientens sak. Rollen som portvakt stresser mange leger, særlig de yngste.

Hvordan har legen det som portvakt?

Antibiotikaprofylakse ved keisersnitt?

Mange retningslinjer inneholder anbefaling om rutinemessig bruk av antibiotikaprofylakse ved alle former for keisersnitt. Imidlertid har selektiv bruk av antibiotika gitt gode resultater ved Hammerfest sykehus.

Er antibiotikaprofylakse ved keisersnitt nødvendig?

Anbefalte artikler