Medisin og journalistikk krever flest poeng

Hans Petter Fosseng, Nettredaksjonen Om forfatteren
Artikkel

Tall fra Samordna opptak ( www.samordnaopptak.no) viser at det er en nedgang på 0,4 % i antall søkere til medisinstudier i Norge. Medisinutdanningen i Oslo har størst nedgang i antall søkere, til tross for at det fortsatt er flest som søker seg til dette fakultetet.

Tabell 1 Antall søkere til medisinstudiet som hadde studiestedet som førstevalg og poenggrensene i de to hovedsøkekategoriene. Kilde: Samordna opptak

Studiested

Antall søkere med studiestedet som førstevalg

Poeng for ordinær kvote

Poeng for kvote med primærvitnemål

Bergen

498

65,3

59,1

Oslo (høst 2002)

722

70,0

60,6

Oslo (vår 2003)

176

66,8

59,4

Tromsø

236

66,1

60,0

Trondheim

576

67,4

61,3

Søkerne til de 591 plassene er delt i to grupper; den ordinære kvoten består av søkere med både forbedret vitnemål og tilleggspoeng. De som søker med vitnemål direkte fra videregående skole, utgjør 50 % av alle tildelingene.

Opptaket er gjort både for høsten 2002 og for våren 2003. Det er fremdeles høststudiet i Oslo som har den høyeste poenggrensen for å komme inn med 70 poeng i den ordinære kvoten. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim har den høyeste poenggrensen i kvoten for søkere med primærvitnemål, med 61,3 poeng.

Andre studier som det er vanskelig å komme inn ved, er journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo der kravet er 68,9 poeng og veterinærutdanningen ved Norges veterinærhøgskole der man må ha 67,5 poeng for å komme inn.

Anbefalte artikler