Vasektomi er trygt

Petter Jensen Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Ill: Store Medisinske Leksikon, Kunnskapsforlaget

Studien, som nylig er publisert i JAMA (1) er gjennomført i New Zealand, som har verdens høyeste prevalens av vasektomi. 923 pasienter med nydiagnostisert prostatakreft (alder 40–74 år) ble identifisert gjennom Kreftregisteret, og 1 224 aldersmatchede kontrollpersoner ble tilfeldig trukket ut fra folkeregisteret. Pasienter og kontrollpersoner ble intervjuet per telefon. Det var ingen sammenheng mellom prostatakreft og vas-ektomi (relativ risiko 0,92; 95 % KI 0,75–1,14) eller tid etter utført vasektomi (relativ risiko 0,92; KI 0,68–1,23 for $ 25 år etter utført vasektomi). Justering for sosial klasse, geografisk region, religiøs tilhørighet eller familieanamnese på prostatakreft endret ikke disse risikoberegningene.

– Enkelte epidemiologiske studier har antydet en økt risiko for prostatakreft mer enn ti år etter vasektomi, sier Truls Erik Bjerklund Johansen ved Sykehuset Telemark og professor ved Universitetet i Tromsø. – Denne studien viser ingen økt risiko for prostatakreft selv mer enn 25 år etter utført vasektomi, og denne gruppen utgjorde hele 38 % av mennene som hadde fått utført inngrepet. Konklusjonen samsvarer med flere andre studier, sier han.

– Vasektomi er et enkelt inngrep som gir høy grad av sikkerhet med hensyn til prevensjon, og som gir få komplikasjoner, sier Johansen. Vasektomi er derfor et meget aktuelt alternativ for dem som ønsker sikker og trygg prevensjon.

Anbefalte artikler