Forskernes egen statistikkhåndbok

Artikkel

Er du blant de mange som gjennomfører spennende eksperimenter på forsøksdyr, men som kanskje skulle ønske at forsøkene dine alltid gav statistisk holdbare svar? Og som synes statistikk kan virke for omfattende til å sette seg inn i? Da er dette en bok for deg!

Boken til Festing og medarbeidere er ment å være en lærebok og håndbok for forskere som ønsker å styrke sine kunnskaper for å sette opp effektive dyreforsøk. På et lettfattelig engelsk, uten matematiske formler, går forfatterne gjennom prosessen fra planlegging av et forsøk, valg av dyremodell, forsøksdesign og antall dyr som trengs. Avslutningsvis gir den en del tips om hva som bør med i en vitenskaplig artikkel, og presentasjonsmåter. Boken er spekket med autentiske eksempler, og hvordan de analyseres og presenteres.

De fleste ønsker en gjennomtenkt bruk av forsøksdyr, fordi det gir bedre vitenskap og sparer dyreliv. Effektiv design er et godt hjelpemiddel med begge deler. Forfatterne har tiår med erfaring innen fagfeltet. Festing er en pioner innen musemodeller og kvantitative eksperimenter.

En av bokens sterke sider er at den tar for seg hele prosessen, fra valg av dyremodell til oppsett av design og hvilke statistiske metoder som egner seg i de enkelte forsøk. Den legger vekt på at multivariate teknikker ofte gir mye informasjon ved bruk av få dyr, uten å være uforståelige og kompliserte. Metoder som er velkjente innen industriell forskning og jordbruksforskning blir nok brukt altfor sjelden i eksperimentell medisin.

Statistiske lærebøker har de fleste av oss. Men denne bør likevel få sin plass, enten du forsker med forsøksdyr eller underviser hovedfags- og doktorgradsstudenter. Verken prisen eller omfanget er avskrekkende, og boken egner seg både som lærebok og oppslagsbok. Det eneste jeg savner er et Internett-sted der eksempeldata kan lastes ned og brukes i undervisning eller til eget bruk.

Dag Eide

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Anbefalte artikler