Tror på vaksiner mot kreft

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Det mener den tyske kreftforskeren Harald zur Hausen som var en av hovedgjestene ved kreftkongressen.

Zur Hausen viser til at både lever- og livmorhalskreft er indusert av virus. Hepatitt B-virus (HBV) kan gi opphav til hepatocellulært karsinom, mens det er godt dokumentert at humant papillomavirus (HPV) forårsaker cervixcancer.

– Kvinner som får HPV-infeksjon har opptil 100 ganger større risiko enn andre kvinner for å få denne krefttypen. Humant papillomavirus er også assosiert med anal-, vulva- og peniscancer, samt enkelte tilfeller av hudkreft og kreft i munn og svelg, påpeker han.

Han viser til at lovende kliniske utprøvninger av HPV-vaksiner er i gang i flere land. Fase II-forsøk viser at vaksinene er trygge og i stand til å utløse kraftige immunresponser kjennetegnet ved høye antistofftitre mot både høyrisiko- og lavrisikovirus. Når det gjelder leverkreft, ser det ut til at den etablerte HBV-vaksinen reduserer forekomsten av både kronisk hepatitt B og hepatocellulært karsinom. Resultater fra Gambia viser at HBV-vaksinering har satt en effektiv stopper for HBV-spredning og på en dramatisk måte redusert andelen smittede som får kronisk infeksjon. Det er således grunn til å forvente at også insidensen av leverkarsinom vil gå ned.

– Med tilgang til effektive vaksiner mot HPV og HBV vil det på verdensbasis være mulig å forhindre opptil 15 % av alle nye krefttilfeller hos kvinner, sier zur Hausen, som er direktør ved det tyske kreftforskningssenteret i Heidelberg.

Verdens helseorganisasjon melder at det er ca. 500 millioner nye tilfeller av livmorhalskreft hvert år. Livmorhalskreft er på sjetteplass på listen over de hyppigste krefttypene, og 80 % av tilfellene oppstår i u-land. I i-landene, derimot, mener Verdens helseorganisasjon at 80 % av krefttilfellene er blitt forhindret gjennom systematisk cytologiscreening.

Leverkreft er den femte hyppigste kreftformen på verdensbasis, og rammer menn og kvinner omtrent likt. I land der befolkningen har en høy eksponeringsgrad vis-à-vis HBV-viruset, er kreftforekomsten størst. I første rekke er dette land i det sørlige Afrika og i Øst-Asia.

Anbefalte artikler