Kreftkongressen – en idébank for medisinstudenter

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Berteussen var en av seks norske medisinstudenter og flere enn 100 studentdelegater fra hele verden som var med på kreftkongressen i Oslo. Kongressen hadde et eget kongressopplegg for medisin- og biofagstudenter. Til halv kongresspris fikk studentene tilbud om egne seminarer og aktiviteter i tillegg til det ordinære kongressprogrammet.

Medisinstudent Line Marianne Berteussen og de ansvarlige for studentprogrammet, Borghild Roald ved Det medisinske fakultet i Oslo og professor Erik Wist ved Ullevål universitetssykehus. Foto T. Sundar

Unik anledning

– Når en så stor og prestisjetung kongress blir arrangert i Norge, er det inspirerende å få innblikk i det som skjer på forskningsfronten uten at det koster en formue, sier Line Marianne Berteussen som er ferdig med to år av studiet ved Universitetet i Oslo.

Studentprogrammet bestod av fire deler: et åpningsseminar om kreft i et globalt perspektiv, tilbud om å hospitere en halv dag ved en kreftavdeling, et symposium om molekylærgenetikk og molekylærbiologi ved cancer og et seminar om etiske dilemmaer innen kreftbehandling.

Berteussen hadde stort utbytte av opplegget selv om det var mye av det faglige innholdet hun ikke hadde kunnskaper nok til å skjønne.

– Det er likevel en rekke temaer som er både spennende og begripelige. Ikke minst har jeg prøvd å få med meg noen av oversiktsforelesningene innen kreftepidemiologi. Disse gir et godt bilde av fagutviklingen innen ulike områder, sier hun.

Spennende om barnekreft

Hun fulgte mest temaene knyttet til nevrofag og barnemedisin. I løpet av uken fikk hun også anledning til å hospitere ved den barneonkologiske avdelingen ved Ullevål universitetssykehus, der hun fulgte et tverrfaglig behandlingsteam og ble vist rundt i avdelingen.

– Hva har gitt deg størst utbytte?

– Jeg har fått mange inntrykk og ideer, og gjennom uken har jeg sanket nokså mye lesestoff om ulike kliniske emner. Men først og fremst har jeg fått en viss oversikt over et stort og komplekst felt. Dessuten har jeg fått faglige kontakter som kan komme godt med. Jeg har også fått ideen til et mulig tema for prosjektoppgaven vi skal ha på medisinstudiet.

– Og det er?

– Jeg kan tenke meg å se litt nærmere på langtidseffektene av ulike behandlinger ved barnekreft, i første rekke leukemier, lymfomer og svulster i sentralnervesystemet. Jeg har lært at det er behov for oppfølgingsstudier på dette feltet!

Anbefalte artikler