Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Pål Gulbrandsen
Ole Rikard Haavet
Hilde Beate Gudim
Hans M. Borchgrevink

Medisin og vitenskap

Alf Meberg
Harald Broch
Lorentz M. Irgens
Leif Edvard Aarø
Siren Haugland
Jørn Hetland
Torbjørn Torsheim
Oddrun Samdal
Bente Wold
Arild Mangschau
Jan Eritsland
Sindre Stavnes
Knut Sevre
Knut Håkon Stenseth
Nils Einar Kløw
Carl Müller
Leiv Sandvik
Bjørn Bendz
Arne K. Andreassen
Arnfinn Nanbjør
Knut Endresen
Jon Offstad
A. Kathrine Lie
Tone Bjørge
Åslaug Helland
Bjørn Hagen
Finn Egil Skjeldestad
Bjørn Hagmar
Steinar Thoresen

Kommentar og debatt

Bente Kristin Johansen
Steinar Østerbø Thoresen
Bjørn Heine Strand
Per-Henrik Zahl
Nils Carl Lønberg
Lars E. Hanssen
Harald Hauge Drøsdal
Harry Martin Svabø

Nyheter og reportasjer

Pål Gulbrandsen
Hans Petter Fosseng
Torgeir Bruun Wyller
Stine Bjerkestrand Nesje
Tom Sundar
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Ellen Juul Andersen
Lise B. Johannessen
Stine Bjerkestrand Nesje