Årsmøte i Offentlige legers landsforening

Artikkel

Årsmøtet fant sted 19.9., og det ble valgt nytt styre i foreningen. Arne Johannesen sa takk for seg etter fire år som leder. Han la i sin tale vekt på at medlemstallet i foreningen synker og reiste spørsmål om det er nødvendig å se på organisatoriske endringer i Legeforeningens organisasjon for at samfunnsmedisinen skal finne sin plass.

– Såfremt ikke OLL får flere medlemmer, kan det vurderes om det er mer hensiktsmessig å opprette et samfunnsmedisinsk selskap innen Legeforeningen, sa Johannesen.

OLLs hederspris

OLLs hederspris ble tildelt samfunnsmedisiner Berit Olsen for hennes mangeårige engasjerte virke i forskjellige stillinger i samfunnsmedisinens tjeneste. Berit Olsen arbeider for tiden i Bagdad for Røde Kors.

Styret

Ola Jøsendal fra Bergen ble valgt til ny leder. Resten av styret består av Ernst Horgen (gjenvalgt), Ketil Kongelstad, Drammen, Grete Larsen, Statens helsetilsyn, Oslo, Eva Liahjell, Bærum, Svein Lie, Sandefjord og Vegard Vige, Grimstad. Varamedlemmer er Tove Røsstad, Trondheim og Unni Solem Bilstad, Ulvik i Hardanger.

Fag- og kvalitetsutvalget

Fag- og kvalitetsutvalget består av leder Jon Hilmar Iversen, medlemmer er Frode Forland, Helsetilsynet, Marit Rognerud, Folkehelsa, Svein Rønsen, Fredrikstad og Dianne Steenberg, Oppegård. Varamedlemmer er Unni-Berit Schjervheim, Sørum kommune og Finn Bovim, Sofienberg, Oslo.

Ola Jøsendal

Anbefalte artikler