Spesialistreglene i klinisk farmakologi og godkjenning av utdanningsinstitusjon

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Forslag om endring av merknad til punkt 1, 2. avsnitt

Ifølge de omredigerte spesialistregler i klinisk farmakologi kreves fire og et halvt års tjeneste ved godkjent klinisk farmakologisk avdeling (reglenes pkt 1.) og et halvt års tjeneste ved relevant klinisk sykehusavdeling (reglenes pkt. 2.). Inntil to år av tjenesten i klinisk farmakologisk må være avtjent i godkjent klinisk farmakologisk sykehusavdeling. Unntaket fra denne regel er for de kandidater som har gjennomført det treårige særskilte utdanningsopplegget ved Statens rettstoksikologiske institutt, hvor det da kan aksepteres ett år i klinisk farmakologisk sykehusavdeling.

For at det ikke skal være tvil om at det kreves to års tjeneste i klinisk farmakologisk sykehusavdeling (med unntak det treårige særskilte utdanningsopplegget ved Statens rettstoksikologiske institutt, hvor det da kan aksepteres ett år i klinisk farmakologisk sykehusavdeling), har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling, i tråd med sentralstyrets anbefaling, bestemt at merknaden til punkt 1, 2. avsnitt, endres og gis slik ordlyd:

Tjeneste ved Statens rettstoksikologiske institutt teller med inntil to år fordi det generelle kravet er minimum to års tjeneste ved klinisk farmakologisk sykehusavdeling. For de kandidater som imidlertid har gjennomført et særskilt treårig utdanningsprogram ved Statens rettstoksikologiske institutt, er det nødvendig at kun ett år av utdanningen utføres ved klinisk farmakologisk sykehusavdeling.

Godkjenning av Ungdomspsykiatrisk seksjon, Østfold

I tråd med sekretariatets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt at Ungdomspsykiatrisk seksjon, Intermediæravdelingen, Voksenpsykiatrisk sektor i Østfold fylkeskommune, godkjennes for to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri.

Det forutsettes at ungdomspsykiatrisk seksjon får en assistentlegestilling i barne- og ungdomspsykiatri.

Godkjenningen gjelder fra 11.9. 2001.

Anbefalte artikler