B.H. Strand og P.-H. Zahl svarer:

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi konstaterer at Steinar Østerbø Thoresen ikke vil forsvare sin påstand om at man må vente i ti år før man ser redusert dødelighet ved mammografiscreening og at ingen statistikere ved Kreftregisteret offentlig betviler vår konklusjon om at dette kan man regne på om et år. Vi blir istedenfor kritisert for selektiv sitering fordi vi ikke refererte til Tabâr og medarbeideres siste artikkel (1). Artikkelen ble publisert i mai måned – etter at vi hadde lest korrektur på vår artikkel.

  Våre motiver for å skrive om mammografiscreening blir mistenkeliggjort. Vi har, i motsetning til Thoresen, ingen økonomiske interesser i slik screening. Vi diskuterte når man kunne se effekt av mammografiscreening. Vi beskrev en enkel statistisk metode for å regne på om dødeligheten i Norge synker. Dette kaller Thoresen politikk. Vi kaller det statistikk.

  På oppfordring kommenterer vi Tabâr og medarbeideres artikkel om dødelighet av brystkreft i Sverige (1). De tok for seg dødeligheten i en populasjon som omfatter 7 % av Sveriges befolkning i perioden 1968 – 96. 50 % av alle dødsfall i perioden 1978 – 96 er ekskludert, hvorav halvparten av disse er blitt screenet. Vi mener at individer er ekskludert på en selektiv måte. Tabâr og medarbeidere er også tidligere blitt kritisert for å ekskludere individer på en uetterrettelig måte (2). Det er heller ikke justert for kohorteffekter, som vi har regnet ut kan forklare en vesentlig del av den reduserte dødelighet frem til 1987. Tabâr og medarbeideres siste artikkel (1) er ikke representativ for dødeligheten av brystkreft i Sverige. Sjönell & Ståhle har vist at brystkreftdødeligheten ikke ble redusert etter 11 år med screening (3). Rutqvist erkjenner at brystkreftdødeligheten i Sverige er uforandret etter 14 år med screening, og hevder nå at dødeligheten ville ha steget i Sverige hvis det ikke hadde vært for mammografiscreening (4). Dødeligheten av brystkreft har vært uforandret i Danmark, Finland og Norge de siste 15 år. Dødelighet i aldersgrupper som ikke screenes i Sverige, har heller ikke økt. Vi finner således ingen støtte for Rutqvists påstand.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media