Listesystemet – utgått på dato

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Listesystemet, reformen til fremme av dårlig og uansvarlig allmennpraksis, er nå innført. Avisene er fulle av mer eller mindre tragiske eksempler på mangler, innkjøringsproblemer, feilvurderinger og ansvarsfraskrivelser. Ikke så rart – siden primærhelsetjenesten nå er delt i 3 800 lister uten det totalansvar for befolkningen (24 timer i 52 uker per år) som egentlig burde være en integrert del av systemet.

  I Storbritannia, hvor elendigheten startet for 100 år siden, er det allmennpraktikerens ansvar å ha vakt, ansvar for øyeblikkelig hjelp 24 timer i døgnet og dekning for ferie- og sykefravær. Da slipper pasientene i hvert fall å delta i Helse-Norges mest populære selsskapslek – ansvarsfraskrivelse. At én- og tolegepraksisene nesten har forsvunnet, er neppe en tilfeldighet.

  Det vil kanskje interessere at Storbritannia nå er på vei bort fra listesystemet. De har endelig funnet ut at man ikke kan gjøre kvalitetsarbeid med åtte pasienter i timen. Faget allmennmedisin har ikke rekruttert leger på mange år, og den britiske legeforeningen mener man i dag mangler 10 000 allmennpraktikere. Regjeringen har som mål at minst 50 % av legene skal arbeide i et nytt system – Pilot Medical Services – innen 2004, et system som minner sterkt om det vi forlot. Legene skal avlønnes med et fast beløp i året (uavhengig av pasientantall) og får i tillegg ca. 30 % av inntekten fra et normaltariffsystem. Kanskje var ikke den norske driftstilskuddsordningen så dårlig allikevel?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media