Britiske sykehus får karakterer

Hans Petter Fosseng Om forfatteren
Artikkel

Det er Storbritannias helsemyndigheter med helseminister Alan Milburn i spissen som står bak den nye måten å evaluere sykehusene på. Karaktersystemet klassifiserer 173 sykehus i England på grunnlag av en rekke indikatorer. Ventetid fra allmennlegens henvisning til konsultasjon hos spesialist, antall ubesatte medisinske stillinger og prosentandel pasienter som må vente på behandling i sykesengen i mer enn fire timer, er noen av de viktigste indikatorene evalueringen legger til grunn.

– Indikatorene viser at det ikke først og fremst er penger, men ledelse og administrasjon av de enkelte sykehusene som er de viktigste faktorene for å lykkes, sier helseminister Alan Milburn til BMJ (1). Milburn understreker at noen av indikatorene belyser viktige nasjonale problemer i det britiske helsevesenet, slik som mangel på medisinsk kvalifisert personell.

Peter Hawker i spesialitetskomiteen i British Medical Association frykter undersøkelsen kan føre til større rekrutteringsproblemer for de sykehusene som har gjort det dårlig i evalueringen. Han mener også at det er en fare for at arbeidsmoralen ved disse sykehusene på sikt kan svekkes som følge av at arbeidsstedet får et dårlig rykte utad.

Tre stjerner er høyest karakter, mens ingen stjerner markerer at sykehuset er dårligst i klassen. 35 av sykehusene i evalueringen fikk toppkarakter, 103 fikk to stjerner, 23 sykehus fikk én stjerne, mens 12 sykehus ikke fikk stjerner i det hele tatt.

Anbefalte artikler