Løsning for akutt hepatitt C?

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Til nå har det vært få muligheter for behandling ved akutt hepatitt C-infeksjon. De tyske forskerne inkluderte voksne pasienter som hadde kjent eller mistenkt eksposisjon for hepatitt C i løpet av de siste fire månedene, positiv test for HCV-RNA, ALAT over 350 U/l og dokumentert serokonversjon (1). Pga. en rekke eksklusjonkriterier ble bare 44 pasienter inkludert i løpet av perioden 1998–2001.

Av de 44 var ni infisert gjennom bruk av rusmidler intravenøst, 14 gjennom nålestikkskade, sju gjennom medisinske prosedyrer og ti gjennom seksuell kontakt. Fire hadde ukjent smittevei. Gjennomsnittstiden fra smittetidspunkt til symptomer var 54 dager, og til terapistart 89 dager. Pasientene fikk 5 millioner enheter interferon alfa-2b subkutant daglig i fire uker, deretter tre ganger i uken i 20 uker. Serum HCV-RNA ble målt før og etter behandling og 24 uker etter avsluttet behandling.

Det gikk gjennomsnittlig 3,2 uker før HCV-RNA ikke lenger var å finne i serum. HCV-RNA var ikke lenger å finne hos 42 av 43 pasienter ved avsluttet behandling. 24 uker etter behandlingen var også ALAT normalisert hos de 42 pasientene der HCV-RNA ikke lenger var til stede. Én pasient avbrøt behandlingen etter 12 uker pga. bivirkninger.

Artikkelen publiseres 15. november i New England Journal of Medicine.

Anbefalte artikler