()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  For flere år siden skrev jeg til Statens helsetilsyn og foreslo en forbedring av gjeldende dødsmelding. Jeg påpekte flere mangler, hvorav de to viktigste er:

  • – Manglende rubrikk til anførsel av sikre dødstegn

  • – Manglende rubrikk til beskrivelse av dødsforløpet

  Helsetilsynet svarte at man var i gang med en forbedring. Etter flere års overveielser sendte tilsynet sommeren 2000 ut et utkast til ny dødsattest (samt en omfattende rapport) til høring med frist 1. oktober 2000.

  Utkastet til ny dødsattest var utmerket, men undertegnede kritiserte rapportens manglende internasjonale utsyn og manglende kommentar til legers muligheter for å skrive dødsattest på nære pårørende. Leger bør ikke ha anledning til å skrive dødsattest på nære pårørende . Jeg viser her til danske erfaringer og den danske dødsattest.

  Siden da er lite skjedd, og en ny forespørsel til Statens helsetilsyn i august 2001 er ikke besvart. Helsetilsynet bør nå prioritere å avslutte arbeidet med denne saken.

  Årlig dør ca. 1 % av befolkningen, dvs. ca. 45 000 mennesker. Dødsattestene representerer et svært viktig materiale for fremtidig statistikk og forskning. Nåværende attest lokker legene til å anføre firkantede, mangelfulle og misvisende dødsårsaker. Både menneskelig og faglig bør vi ha så mye respekt for døden at dens årsaker anføres eller beskrives så riktig som mulig.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media