Forventninger til landsstyremøtet

Ellen Juul Andersen, Lise B. Johannessen Om forfatterne
Artikkel

Torunn Janbu

– Det er særlig tre saker jeg ser frem til, sier leder i Oslo lægeforening, Torunn Janbu.

– Først og fremst må vi få en skikkelig og kreativ diskusjon i forhold til Legeforeningens politikk fremover, særlig med hensyn til statlige foretak, spesialisthelsetjenesten og spesialistutdanningen. Dette må medføre at vi kan få klare politiske føringer til det nye sentralstyret, sier hun. – Det andre er at vi trenger en organisasjonsdebatt om hvordan vår forening skal organiseres i forhold til organiseringen i helseregionene.

– Den siste saken jeg vil trekke frem, er at det blir et spennende og engasjerende valg. Det vil skape litt engasjement og temperatur, og det kan være av det gode, sier lederen av Oslo lægeforening. – Når det gjelder valg av president, så trenger vi en president som kan være en god leder og som kan være synlig i mediene. Fordi det skjer en rivende utvikling i helsevesenet, trenger vi en leder som kan være i forkant. Vi trenger også å knytte medlemmene nærmere til foreningen både sentralt og lokalt, sier Torunn Janbu.

Mer oppladning enn utladning

– Jeg ser frem til landsstyremøtet og for meg blir dette et pusterom i en ellers travel hverdag, sier leder i Nordland legeforening, Knut Kjerpeseth.

– Jeg har tenkt at møtet skal være en plass å koble av fra den kliniske hverdagen, der jeg kan hente inspirasjon og der jeg kan møte andre tillitsvalgte og få anledning til å drøfte ulike problemstillinger, bl.a. det å inneha et tillitsverv, sier han.

– Når sykehusreformen kommer, vil det bli lagt mer arbeid på de lokale tillitsvalgte. Det er derfor viktig å diskutere med de øvrige fylkeslederne hvordan vi skal gripe fatt i de oppgavene vi står overfor. Det er viktig å ha en strategi for å holde interessen for tillitsvalgtarbeidet oppe, sier han.

– Ellers blir det spennende å delta på et landsstyremøte der valg står på dagsorden, fremhever Knut Kjerpeseth.

Knut Kjerpeseth

Omtanke og respekt

– Jeg håper tillitsvalgte vil bruke omtanke og respekt for hverandre og at det blir mer folkeskikk på dette landsstyremøtet enn det forrige, sier Anne Mathilde Hanstad, styremedlem i Alment praktiserende lægers forening (Aplf).

– Jeg ønsker at det blir en ryddig valgkamp og at hele organisasjonen samler seg bak den som blir valgt. Jeg har også forventninger til at deltakerne stoler på og viser respekt for det sittende sentralstyrets vurderinger og vedtak i forkant av dette landsstyremøtet, sier hun.

– Landsstyremøtene er også sosiale begivenheter hvor vi får treffe og blir kjent med andre tillitsvalgte både i egen yrkesorganisasjon og i Legeforeningen. Dette virker samlende på Legeforeningen, sier Anne Mathilde Hanstad.

Anne Mathilde Hanstad

Anbefalte artikler