Nettsider i stadig utvikling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Mye er nytt på Legeforeningens nettsider. Design og struktur er fornyet og det satses sterkere på nyhetsformidling.

  Artikkel

  Flere yrkesforeninger, fylkesavdelinger og spesialforeninger har fått sider for første gang eller fornyet allerede eksisterende sider.

  Nettsidene oppdateres hver dag med én til tre nyhetssaker fra det som skjer innen organisasjonen, Helse- Norge og i medisinens verden. Det er også mulig å motta e-post med nyheter som publiseres på www.legeforeningen.no Oppe til høyre på åpningssiden finner du teksten Abonnere@. Klikk på denne, og fyll inn e-post adressen du ønsker å motta nyheter på. Da er du registrert som abonnent.

  Saker om leger, medisin, helse og helsepolitikk fra mediene samles hver dag under siden Presseklipp. Dette er en av de mest populære tjenestene på Legeforeningens nettsider.

  www.legeforeningen.no er det også lagt opp tjenester som er ment som en praktisk hjelp i legehverdagen. Blant annet kan du laste ned skjemaer til bruk ved fornyelse av spesialitet og søknad på legestillinger. Reiseregningsskjema er et annet av de mange skjemaer og trykksaker som ligger på sidene. Metodebok for turnusleger og lenker til aktuelle medisinske tidsskrifter er andre eksempel på slike tjenester.

  Gjennom søkesiden kan du søke både på Legeforeningens sider, i Tidsskrift for Den norske lægeforening og Medline og andre eksterne baser. Lenke til søkesiden er til høyre på førstesiden.

  Visste du at du kan ta godkjente kurs på Legeforeningens Internett-sider? Det tilbys fire kurs som er godkjent for forskjellige spesialiteter: Informasjonssøking ved hjelp av Internett, Spirometri i allmennpraksis, Introduksjon til regnskapsføring for selvstendig næringsdrivende leger og 24-timers blodtrykksmåling. Besøk Legeforeningens utdanning på Internett (LUPIN): http://lupin.legeforeningen.no Kursene har vært tilgjengelig på nettet siden mars 2000 og flere er under utarbeiding.

  I forbindelse med aktuelle problemstillinger, som for eksempel statlig overtakelse av sykehus, opprettes det temasider som samler informasjon om et tema. Det lenkes til informasjon Legeforeningen har gitt, til artikler fra Tidsskriftet og til artikler og informasjon fra andre aktører. Lenke til temasiden finnes nede til høyre på www.legeforeningen.no

  Ved å velge Startside i den grå menyen til høyre på Legeforeningens Internett-side – www.legeforeningen.no – gjør du siden til din startside på Internett. Enten du har

  Macintosh eller PC, bruker Internet Explorer eller Netscape kan du med enkle grep gjøre www.legeforeningen.no til din startside. Når du har valgt Startside i den grå menyen til høyre på åpningssiden, vil du bli veiledet videre.

  Har du kommentarer, ros eller forslag til forbedringer, sender du disse til nettredaksjonen@legeforeningen.no.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media