Eutanasi i andre deler av verden

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Chang-Kok Hahm, professor ved Hanyang Universitetet i Seoul, svarer at eutanasi overhodet ikke er på tale i Korea. Han mener også at temaet er vanskelig å diskutere i hele Asia pga. respekten for gamle og for døde. Farrokh Habibzadeh i Iran bekrefter dette. Temaet drøftes nå og da blant leger, men ikke i det offentlige, sannsynligvis fordi det står i motsetning til islam. En kanadisk kollega som arbeider i Saudi-Arabia, Beverley Elliott, har ikke sett eller hørt temaet diskutert der.

Også innen det katolske området er eutanasi lite aktuelt. I Filippinene er eutanasi et tema ved undervisningen i medisinsk etikk ved universitetene. Men Benjamin Co ved Universitetet i Manila opplyser at det ikke diskuteres blant politikere eller i befolkningen, og at det er ytterst usannsynlig at det vil bli legalisert på svært lenge. Til og med skilsmisse er forbudt på Filippinene, forteller han. Danilo Blank, redaktør for Brasils Jornal de Pediatria, er helt sikker på at eutanasi ikke vil bli legalisert i overskuelig fremtid. Men temaet er på kartet både blant leger, i mediene og i den delen av befolkningen som ikke er analfabeter.

I Kroatia oppfattes eutanasi som mord og man venter ingen endring i lovgivningen. Det samme gjelder Polen, selv om diskusjonen går høyt i begge land. Fra Russland svarer Vasilij Vlassov at under det kommunistiske styret, var eutanasidebatten undertrykket. Nå er mange leger og jurister tilhengere, og om lag 60 % av befolkningen er ifølge meningsmålinger også det. Like mange er tilhengere av dødsstraff. Han hevder likevel at eutanasi neppe vil legaliseres nå fordi folk frykter at dette vil være et reelt alternativ i et helsevesen som langt fra greier å gi nødvendig stell og pleie.

Anbefalte artikler