Snart legeunderskudd i EU?

Pål Gulbrandsen Om forfatteren
Artikkel

Grethe Aasved

Det er først og fremst Italia som har et gedigent legeoverskudd med ca. 30 % arbeidsledighet, men også Tyskland har et overskudd. Ca. 8 000 leger er arbeidsledige.

– I landene med legeoverskudd har det ikke fått innvirkning på inntektsnivået. Når man først har jobb som lege, har man relativt sett både en høyere status og en høyere inntekt enn hva leger har i Norge, forteller Grethe Aasved, generalsekretær i Comité Permanent des Médecins Européens. – Så vidt vites, har ikke overskuddet ført til emigrasjon, men det ser ut til at leger pensjonerer seg tidligere nå enn før, fortsetter hun.

Hun kjenner ikke til om overskuddet har ført til medikalisering: – Egentlig er det et kommende legeunderskudd som engasjerer mest her nå. Vi ser at dette har en sammenheng med arbeidstidsdirektivet og at unge leger prioriterer annerledes, de vil bruke tiden til flere ting, ikke bare legearbeid. Bl.a. forventer man i Storbritannia i nær fremtid en mulig mangel på leger på hele 30 %, og søker aktivt etter leger særlig i Tyskland.

Innføring av arbeidstidsdirektivet i løpet av 2003–05 kan få dramatiske konsekvenser for legearbeidsmarkedet. Direktivet kan sammenliknes med den norske arbeidsmiljøloven.

En dom fra Valencia i Spania konkluderte med at timer på hvilende vakt skulle telle fullt ut (1). Europas største fagforbund for leger, Marburger Bund (2), har nå reist rettssak for at konklusjonen i Valencia-dommen også skal gjøres gjeldende i Tyskland. Foreløpig kjenner man ikke til at de landene som har hatt et legeoverskudd, har hatt dårligere kvalitet på utdanningen.

Leger over i andre yrker

– Overskuddet på leger har gitt mange negative erfaringer, sier Volker Hirschel, fagredaktør i et av de største generelle medisinske tidsskriftene i Tyskland. Ifølge ham fryktet man at det store antall leger ville føre til trygdesystemets sammenbrudd, derfor ble etter hvert takstene i refusjonsordningene for medisinske tjenester redusert. I sykehus merket leger som ikke var «snille» at de hadde problemer med å beholde en underordnet stilling, og kontrakter utover to år fikk man ikke fordi det ville utløse rett til arbeidsavtale av lengre varighet.

På en kongress nylig (3) hevdet Frank Montgomery, formann i Marburger Bund, at av 12 000 uteksaminerte medisinere hvert år dukker bare 6 000 opp på legearbeidsmarkedet. Likevel øker ikke arbeidsledigheten nå. Det skyldes at leger i stor utstrekning finner veien inn i andre yrker.

Anbefalte artikler