Øker melk risikoen for hjerte- og karsykdom?

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

En prospektiv studie fra Skottland undersøkte melkeinntak blant 5 765 menn i alderen 35 til 64 år i perioden 1970–73 (1). Denne informasjonen ble koblet til dødsfall i løpet av en 25-års periode. Resultatene er nå publisert og viser ingen sammenheng mellom melkeinntak og økt risiko for død, verken for koronar hjertesykdom eller alle dødsårsaker samlet. Forskerne sier at disse funnene samsvarer med sju andre prospektive studier som ikke har vist økt dødelighet av hjertesykdom hos melkedrikkere. Noen studier har endog vist en mulig reduksjon i risiko for hjerneslag.

– Studien er grundig og interessant, men feltet er vanskelig. Kostholdsstudier viser ofte sprikende resultater (2), sier postdok-stipendiat Anette Hjartåker ved Seksjon for medisinsk statistikk, Universitetet i Oslo.

– De mennene som drakk melk jevnlig, hadde en tendens til å leve sunnere. Dessverre sier ikke studien noe om kostholdet ellers. Det kan jo være at de som drakk melk, for eksempel også spiste mer frukt og grønnsaker. Forskerne har forsøkt å kontrollere for konfunderende faktorer. Likevel kan slike skjulte samvarierende faktorer være årsaken til at man ikke fant økt dødelighet i gruppen som drakk melk, men forskerne mener det er en usannsynlig forklaring.

– Et viktig problem i Norge er at energiinntaket er høyere enn behovet og andelen overvektige øker. Anbefalingen om å drikke magre melketyper gjelder fortsatt, understreker Hjartåker.

Anbefalte artikler