Kommunikasjon i samfunnsmedisinen

Per Medalen Om forfatteren
Artikkel

50 engasjerte samfunnsmedisinere var samlet til Samfunnsmedisinsk uke på Sola Strand Hotel i Rogaland 17.–21. september.

Aktuelle sider ved samfunnsmedisinernes rolle ble tatt opp: forholdet til kommunal eldreomsorg og forholdet til fastlegesystemet. En dag var satt av til miljørettet helsevern: Hva vet man om lukt og støy som sykdomsfremkallende faktorer, og hvilket diplomati kan man bruke for å komme i mål i slike saker?

Rusmiddelmisbruk var et annet tema: Hvilken rolle spiller de psykoaktive stoffer? Søker vi rus for rusens egen skyld? Er rusen en flukt? Hvor står rusmidlene i vår kultur – spissformulert med hvordan kan mange avholdsmennesker slåss for å beholde den alkoholholdige altervinen?

Engasjerte foredragsholdere gav utgangspunkt for mange gruppesamtaler i strandvandringen på den lange Solastranden. Flere benyttet anledningen til friske bad i havvann under uken.

Anbefalte artikler