Mammografiscreening redder liv

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Per-Henrik Zahl og medarbeidere har igjen bidratt med to meget spesielle artikler (1, 2). Leder i den svenske ekspertgruppen for mammografiscreening, Lars Erik Rutqvist, mener at den første av disse artiklene (1) savner vitenskapelig verdi, og at beregningene baserer seg på en rekke feilaktige antakelser (3). Slike synspunkter synes ikke å stoppe Zahl eller Tidsskriftet i å publisere ytterligere feilinformasjon, og Strand & Zahl omtaler i den andre artikkelen (2) nok en gang mammografiscreening på en måte som ikke bør aksepteres i et vitenskapelig tidsskrift. Artikkelen er preget av enøyd synsing, grov selektiv sitering og manglende sentrale referanser. Strand & Zahl unnlater bl.a. å omtale artikkelen til Tabar og medarbeidere i tidsskriftet Cancer fra mai 2001 (4), som klart viser at effekten på dødeligheten av brystkreft er redusert med om lag 50 % for gruppen med kvinner som har gjennomgått mammografiscreening. Dette er en effekt av rutinescreening og ikke randomiserte studier, noe som åpenbart faller Zahl tungt for brystet. I en lederartikkel i samme nummer av Cancer omtales artikkelen som en milestein innen evaluering av effekter av mammografiscreening (5). Tidsskriftet har faktisk i samme nummer som artikkelen til Strand & Zahl (2) en egen omtale av artikkelen til Tabar og medarbeidere (6).

  Dersom Zahls matematiske modeller holder samme nivå som hans argumentasjon og selektive siteringer, må dette være politisk argumentasjon og ikke vitenskap.

  Strand & Zahl savner en analyse av dødelighet hos dem som deltok i det norske screeningprogrammet (2). Jeg har fremholdt ved en rekke anledninger at det er kun redusert dødelighet av brystkreft som er programmets siktemål. Dette skal evalueres når den tid kommer. Første screeningrunde i de fire første prøvefylkene ble avsluttet i 1998. Statistikken over årsaksspesifikk dødelighet fra Statistisk sentralbyrå er ikke oppdatert lenger enn til 1998.

  Jeg kjenner ikke Folkehelsas motiver for den høyst uvitenskapelige kamp man fører mot mammografiscreening i ulike fora, men frykter at troverdigheten også på andre fagområder vil kunne svekkes.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media