Tideverv for Legeforeningen

Artikkel

Det er 14 år siden Legeforeningen sist valgte redaktør i Tidsskriftet. Den gang – i 1987 – var det samtidig valg av ny president. Slik er det også i år. Fra 1.1. 2002 har Legeforeningen dessuten ny generalsekretær.

Legeforeningen får altså tre nye personer i sin toppledelse. Men begge kandidatene til presidentvervet har lang organisasjonserfaring fra Legeforeningen, og redaktørkandidaten har også hatt viktige tillitsverv. Den nye generalsekretæren er avtroppende redaktør. Derfor vil valgene neppe føre til markerte brudd i Legeforeningens politikk. De nye lederne står overfor store utfordringer, hvorav kanskje de viktigste er å videreutvikle systemer for å sikre høy faglig kvalitet på legers arbeid, og å intensivere innsatsen for en høy etisk standard.

Pål Gulbrandsen

Anbefalte artikler