Les mer om ...

Artikkel

Erfaring med angioplastikk

I et materiale fra Ullevål sykehus fant man en mortalitet ett og tre år etter primær angioplastikk ved hjerteinfarkt på henholdsvis 3 % og 11 %. Ingen av 50 pasienter bowling innlagt i Rikshospitalet for primær angioplastikk og redningsangioplastikk fikk alvorlige komplikasjoner under transporten til sykehuset. Tilbudet om primær angioplastikk bør trolig utvides.

God medisin forutsetter aktiv forskning

Langtidsresultater etter primær angioplastikk hos 100 pasienter med akutt hjerteinfarkt

Angioplastikk ved akutt hjerteinfarkt hos pasienter overført fra annet sykehus

Ungdom med plager

18 % av tiendeklassinger rapporterer om minst én psykisk plage daglig, 14 % om minst én somatisk plage daglig. Nesten alle typer plager var vanligere hos jenter enn hos gutter.

Ungdomsmedisin – et nytt fagfelt?

Psykiske og somatiske plager blant ungdom

Kreftvaksine

Ny kunnskap om humant papillomavirus baner vei for forsøk med profylaktisk og terapeutisk vaksine mot anogenitale dysplasier, kondylomer og livmorhalskreft. Fordi kreftsvulster har særegne proteinsammensetninger, representerer mobilisering av immunsystemet en lovende vei til effektive kreftvaksiner. Særlig håp er knyttet til T-hjelpelymfocyttenes rolle.

Tumorantigener presentert for T-hjelpelymfocytter – kreftvaksinens kritiske komponenter

Kan testing og vaksinering for humant papillomavirus forebygge livmorhalskreft?

Dødshjelp

I Nederland er dødshjelp nå legalisert, og debatten går høyt i de fleste vestlige land, også Norge. Innen andre kulturkretser er temaet mindre aktuelt.

Eutanasi er drap

Om dødshjelp i Nederland – og om debatten i Norge

Eutanasi i andre deler av verden

Renessanse for thalidomid

Thalidomid, som forårsaket det 20. århundres største legemiddelskandale, er i vinden igjen – nå bl.a. i behandlingen av lepra, kreft og aftøs stomatitt.

Thalidomid – fryktet medikament med nye bruksområder

En provoserende tanke?

To pasienter, hvorav den ene har færre ressurser og har stelt dårlig med helsen, trenger den samme behandling for en akutt lidelse. Bør denne pasienten prioriteres for å jevne ut helseulikheter, selv om prognosen er dårligere?

Har alle rett på et visst antall gode leveår?

Lag din egen eksamen

Ved eksamen i allmennmedisin i Bergen har man forsøkt en oppgave gitt av studentene selv.

Hva om medisinstudenter lager oppgaver til egen eksamen?

Anbefalte artikler