Oppmerksomhet på analysekvalitet

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Rundt 100 leger, bioingeniører og annet helsepersonell deltok på landskonferansen for NOKLUS/FOKLUS som gikk av stabelen i Trondheim i slutten av september. NOKLUS står for Norsk senter for kvalitetssikring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus, mens FOKLUS er fylkesnettverket av samme ordning.

NOKLUS/FOKLUS-ordningen, som blir finansiert over Legeforeningens kvalitetssikringsfond III, betjener først og fremst privatpraktiserende leger og spesialister. Formålet med ordningen er å forbedre analysekvaliteten i laboratoriearbeidet og skape faglige nettverk både nasjonalt og i Skandinavia. På lengre sikt ønsker Legeforeningen å rekruttere flere brukergrupper til ordningen, så som sykehjem, helsestasjoner og bedriftshelsetjenester.

Temaene på programmet var hemoglobinmåling, celletelling, automatisert hematologi, kvalitetskrav til analyseinstrumenter, intern kvalitetskontroll samt utredning av pasienter med anemi.

På konferansen drøftet man hvordan dataverktøy kan implementeres i journalsystemer for å lage virksomhetsprofiler som gir den enkelte lege oversikt over egen bruk av laboratorietester og laboratorieressurser. Andre temaer var analyser knyttet til diabetes, og bruk og tolking av INR- og PSA-målinger i allmennpraksis.

Anbefalte artikler