Nordiske leger innlemmes i rettshjelpsordningen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

En samarbeidsavtale mellom de nordiske legeforeninger fastslår at når en nordisk kollega tjenestegjør i et annet nordisk land, så skal vedkommende ha den samme service fra legeforeningen i besøkslandet som vertsforeningens egne medlemmer, i en periode på seks måneder.

Hittil har det vært ført en diskusjon på nordisk nivå om rettigheter i forhold til Legeforeningens rettshjelpsordning. Norske leger som arbeider i de nordiske land, blir tilbudt den samme service som landenes egne medlemmer innenfor en grense på seks måneder. Etter seks måneder må vedkommende bli medlem i det respektive land for å kunne oppnå fulle medlemsrettigheter.

Sentralstyret vedtok på møte i august at rettshjelpsordningen også skal gjelde for de øvrige lands legeforeningsmedlemmer innenfor den nordiske samarbeidsavtalen.

Anbefalte artikler