Ingen endringer i avbestillingsregler ved reiser

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Vilkårene for bruk av avbestillingsbeskyttelse gjelder når det etter kjøpet av reisen, oppstår plutselig og alvorlig sykdom hos forsikrede. Reiselivsbransjen har innført spesielle og gunstige avbestillingsregler for reiser til USA og Israel, men det er for tiden ikke grunn til å fravike avbestillingsregler som gjelder for andre reisemål. Dette presiserer Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon – Reisebransjeseksjonen i et brev til Legeforeningen.

Redsel for å fly, ryggproblemer og liknende er etter praksis ikke plutselig og alvorlig sykdom fremheves det i brevet. Det pekes på at mange leger som blir konsultert ikke kjenner til hvilke vilkår som gjelder for slik forsikring, eller at de skriver ut en erklæring uten at det fremgår tilstrekkelige medisinske funn som viser at vilkårene er oppfylt.

Legeerklæring som skal ledsage krav om bruk av avbestillingsforsikring må ha behandlende leges attest på at pasienten er rammet av plutselig og alvorlig sykdom. I tvilstilfelle kan reisearrangørens lege be om diagnoseutskrift. Ordningen baserer seg på en gammel overenskomst mellom Den Norske Reisebransjeforening og Legeforeningen.

Anbefalte artikler