m2012/1
Minileder
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Brev til redaktøren
Kommentar
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Intervju
Kuriosa
Oss imellom
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media