Hvordan skrive en prosjektsøknad?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hackshaw, Allan

  How to write a grant application

  126 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 18

  ISBN 978-1-4051-9755-7

  Målgruppen er forskere som ønsker å søke om midler til å gjennomføre et prosjekt.

  Boken begynner med et oversiktskapittel hvor forfatteren kort beskriver en rekke temaer. De spenner fra hvordan velge rett kilde å søke fra, via søknadens innhold og oppsett, til selve søknadsprosessen og søknadsbehandlingen.

  Deretter følger sju kapitler hvor forfatteren i detalj diskuterer de mest sentrale utfordringene, som hvem som skal utgjøre søkergruppen, studiens berettigelse, design og budsjett, søknadsvurdering og tilbakemelding til søkerne. Hvert kapittel avsluttes med en oppsummering av hovedpunktene.

  Forlaget opplyser at forfatteren har bred erfaring som forsker og fagfellevurderer av forskningssøknader. Denne erfaringen gjennomsyrer teksten. Dette er britisk kvalitet på sitt aller beste. Boken er en gullgruve for alle som skal søke om forskningsmidler, særlig hvis de sikter mot internasjonale forskningsfond.

  Et par begrensninger til slutt. Kvalitetskravene er tilpasset den internasjonale elitedivisjonen. De utgjør en viktig realitetskonfrontasjon for alle som ønsker å prøve seg i denne divisjonen. Men kravene vil kunne være vel strenge for de som f.eks. ønsker å søke eget helseforetak om støtte til mindre prosjekter. I tillegg er eksemplene hentet fra somatisk medisin, med særlig vekt på laboratoriemedisin.

  Jeg grep meg noen ganger i å ønske litt om utfordringene som er forbundet med forskning som omfatter større deler av mennesket.

  Men dette er detaljinnvendinger. Jeg gir boken min varmeste anbefaling.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media