Standardverk i endokrinologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wass, John A. H.

  Stewart, Paul M.

  Oxford textbook of endocrinology and diabetes

  2. utg. 2 126 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris 250 GBP

  ISBN 978-0-19-923539-2

  For en som er glad i endokrinologifaget var det en fryd å åpne denne boken. Det er en klassisk lærebok i endokrinologi og diabetes, samtidig som den er moderne i språk, innhold og illustrasjoner. Målgruppen er først og fremst spesialister i faget, de som skal bli spesialister, og andre leger med spesiell interesse for endokrinologi. Intensjonen er å gi en dekkende og grundig omtale av patofysiologi og kliniske forhold ved endokrinologiske sykdommer.

  Boken er tradisjonelt oppbygd med 13 hovedkapitler, som i tillegg til den tradisjonelle organbaserte inndelingen i endokrine sykdommer, også omfatter et innledende kapittel med glimt fra endokrinologiens historie. Videre er det kapitler om måling av hormoner og komparativ endokrinologi, om endokrinologi og kreft, hormonhermere («endocrine disruptors») og endokrinologi ved aldring og systemsykdommer.

  Layouten er stort sett i svart-hvitt, men overskrifter i farger og farget bakgrunn for tabeller øker leservennligheten. Akkurat fargevalget (oransje) var etter min smak ikke så heldig og faktisk litt vanskelig å lese i lampelys. I tillegg er det, midt i boken, 20 sider med flotte fargeillustrasjoner og fargebilder trykt på glanset papir med høy kvalitet. Det er naturlig nok mye tekst, slik må det være, men det er også ganske rikelig med gode tabeller og illustrasjoner som letter oversikten.

  Diabetesdelen omfatter flere aktuelle temaer som genterapi ved diabetes, diabetes ved psykoser og diabetes hos utsatte etniske grupper, i tillegg til gode kapitler om epidemiologi, patofysiologi, akutte og kroniske komplikasjoner og selvsagt moderne behandling. Selv om forfatterne kommer fra mange land (også fra Norden) domineres nok synspunktene her av britisk diabetologi.

  Trenger vi slike tunge og store tekstbøker i dag – når oppdaterte oversiktsartikler og metaanalyser for de fleste leger i den vestlige verden bare er et tastetrykk unna? Jeg synes fortsatt det. Med boken følger også en kode som på visse vilkår gir tilgang til et verdifullt nettsted med elektronisk materiale, søkefunksjoner og illustrasjoner som er nedlastbare til powerpoint.

  Hva savner jeg? Ikke mye, men selvsagt er det noen småting f.eks. er det underlig at man kun omtaler metabolske forandringer og diabetesrisiko ved schizofreni uten å nevne andre psykiatriske sykdommer. Jeg anbefaler boken til alle som trenger en stor og oppdatert lærebok i endokrinologi og diabetes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media