Premature barn trenger trygge foreldre

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ekstra oppfølging av foreldre til premature barn har effekt på barnas kognitive og psykososiale utvikling: De skårer bedre på IQ-tester og har færre atferdsproblemer i femårsalderen.

  Premature barn skårer lavere på IQ-tester og har flere atferdsproblemer enn barn som er født til termin.

  – For tidlig fødsel fører til bekymring og stress hos foreldre, og barna er ofte mer urolige. Dette kan føre til negativt samspill og uheldig utvikling for barnet på sikt, sier Marianne Nordhov.

  Hun har undersøkt om et foreldreopplæringsprogram etter MITP-modellen kan bidra til å unngå dette. Målet med programmet er å gjøre foreldre bedre i stand til å forstå barnets uttrykksformer og til å samhandle med barnet. Studien omfatter 146 barn født før termin og med fødselsvekt < 2 kg som ble behandlet ved Universitetssykehuset Nord-Norge i 1999 – 2002. Barna ble fordelt på en intervensjonsgruppe med 72 nyfødte, og en kontrollgruppe med 74.

  – Foreldrene i intervensjonsgruppen fikk opplæring etter MITP av en spesialtrent sykepleier en time daglig den siste uken før utskrivning fra sykehuset. Etter utskrivningen fikk familiene fire hjemmebesøk av den samme sykepleieren, det siste da barnet var fire måneder, forteller Nordhov.

  Barna i begge gruppene ble fulgt opp med medisinsk og psykososial vurdering ved korrigert alder seks måneder, ett år, to år, tre år og fem år.

  – Våre resultater viser at MITP-programmet har god effekt: Treåringene fra intervensjonsgruppen hadde 4,5 IQ-poeng mer enn kontrollgruppen. Ved fem års oppfølging var forskjellen 6,4 IQ-poeng, og i tillegg hadde intervensjonsgruppen betydelig færre atferdsproblemer enn kontrollgruppen, sier Nordhov.

  – Vi mener at opplæring etter MITP, eller deler av programmet, bør bli en del av standardoppfølgingen for familier med premature barn, sier hun.

  Disputas

  Marianne Nordhov disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø 26.8. 2011 med avhandlingen A randomised clinical trial on the impact of early intervention on parental child-rearing attitudes and cognitive, motor and behavioral outcomes in preterm infants.

  Ordforklaring

  MITP-modellen: Opplæringsprogram etter Vermont-modellen – et modifisert mor-barn-interaksjonsprogram (MITP).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media