Reduserte ytelser fra Utdanningsfond II

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Stadig økende utbetalinger uten tilsvarende økning av inntektene tvinger Utdanningsfond II til å redusere kursrefusjoner for privatpraktiserende leger.

  Fondsutvalget vedtok 8.12. 2011 følgende endringer:

  • Dekning av diettutgifter bortfaller.

  • Egenandel på kr 500 innføres.

  • Maksimalsats for overnatting reduseres fra kr 1 050 til kr 950 ved overnatting i Norge.

  • Statens satser for oppholdsutgifter i utlandet erstattes med maksimalsats på kr 1100 per natt.

  Endringene gjøres gjeldende for kurs som holdes fra og med 1.2. 2012.

  Begrunnelsen for endringen er at fondet siden 2007 har gått med underskudd. Egenkapitalen er nå så svekket at kraftfulle tiltak ble funnet nødvendig. Med økende kursvirksomhet og påfølgende søknadsmengde har underskuddene økt tilsvarende. Bare i 2011 er det en økning i antallet søknader og i samlede refusjonsutbetalinger på ca. 20 %.

  Refusjonene i Utdanningsfond II harmoniseres med dette med refusjonene i Utdanningsfond III, som blant annet måtte innføre egenandel i 2009.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media