()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gratis deltakelse i kommersielt slankeprogram ga større vekttap enn behandling hos allmennpraktiker, viser ny studie.

  Effektive behandlingsstrategier for fedme i primærhelsetjenesten er sårt tiltrengt. Kan en henvisning til kommersielle slankeaktører være en aktuell tilnærming? Denne problemstillingen var utgangspunktet for en studie som nylig er gjennomført i Australia, Tyskland og England (1).

  Totalt 772 voksne overvektige personer med overvekt eller fedme deltok i studien og ble randomisert til behandling enten i et kommersielt slankeprogram (Weight Watchers) eller i allmennpraksis. Deltakelse i det kommersielle programmet var gratis. Behandling i allmennpraksis ble gitt av en lokal allmennlege, som ble oppfordret til å følge nasjonale kliniske retningslinjer. Studien, som varte i 12 måneder, ble fullført av 61 % i det kommersielle programmet og av 54 % i allmennpraksis. Vekttapet i de to gruppene var henholdsvis 5,1 kg og 2,3 kg ved siste oppfølgingstidspunkt. Forfatterne konkluderte med at henvisning fra fastlegen til et kommersielt slankeprogram som inneholder regelmessig veiing, råd om kosthold og fysisk aktivitet, motivasjonsstøtte og deltakelse i grupper kan være et meningsfylt tilbud.

  – Denne studien bekrefter at et systematisk behandlingstilbud med tett oppfølging og støtte kan gi god vektreduksjon hos utvalgte overvektige selv om frafallet er stort, sier Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold. Studien kan kritiseres for manglende standardisering og stor variasjon i behandlingen av kontrollgruppen, og vi vet heller ikke hvilke resultater gruppene ville oppnådd ved lengre tids oppfølging, sier Hjelmesæth.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media