Artikkel

I denne spalten finner du blant annet kunngjøringer og informasjon om aktuelle hendelser i Legeforeningen.

Dialogkonferansen 2012

Legeforeningens dialogkonferanse 2012 arrangeres på Thon Hotel Opera torsdag 22.3. 2012. med undertittelen «Ledelse i sykehus – Strategisk arbeid i kunnskapsbedrifter».

Innledere er helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen, leder i Stortingets helse- og omsorgskomité Bent Høie, Legeforeningens president Hege Gjessing, NHO-president og konsernsjef i Telenor Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i Storebrand Idar Kreutzer, direktør i Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelse professor ved Universitetet i Oslo Ole Berg og lege og strategirådgiver Thomas Grünfeld.

Målgruppen er i hovedsak ledere og styremedlemmer i helseforetak og regionale helseforetak, ledere på ulike ni vå i sykehus som er leger, foretakstillitsvalgte, konserntillitsvalgte og ansattevalgte styrerepresentanter.

For mer informasjon om konferansen se: www.legeforeningen.no/dialogkonferanse

Geilokurset 2012

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin holder sitt årlige Geilokurs i tiden 12. – 16.3. 2012 på Dr. Holms Hotel. Uken består av et klinisk emnekurs i akuttmedisin på formiddagene og et kortere ettermiddagskurs om livsmestring, samt foreningsdag.

Invitasjon med lenke til fullstendig kursprogram og påmeldingsskjema blir sendt per e-post til medlemmene i de to foreningene i begynnelsen av januar. Opplysninger om kurset kan leses på hjemmesiden: www.legeforeningen.no/nfa

Navneendring

Legeforeningens utvalg for elektronisk informasjonsutveksling (LUFE) har endret navn til Legeforeningens IT-utvalg. Utvalget har også fått et noe mer generelt mandat enn LUFE.

Utvalget skal gi råd til sentralstyret i spørsmål vedrørende IT i helsesektoren og arbeide for å utbre forståelsen for og fremme bruk av IT-støtte i klinisk virksomhet for bedre kvalitet i pasientbehandling, arbeidsprosesser og samhandling i helsevesenet.

Anbefalte artikler