()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Tuberkulosen kjenner ingen landegrenser

  Tuberkulosen kjenner ingen landegrenser

  De fleste tilfeller av tuberkulose i Norge gjelder personer som kommer fra land med høy forekomst av sykdommen. Dagens screeningprogram for immigranter er omfattende, men oppfølgingen er ikke god nok. Forekomsten av multiresistent tuberkulose øker, særlig i Øst-Europa. Bevisstheten om tuberkulosen som et folkehelseproblem må økes.

  Tar vi tuberkulose på alvor?

  Dårlig oppfølging etter tuberkulosescreening

  Tuberkulose hos asylsøkere i statlige mottak

  Slik var de – hva døde de av?

  Slik var de – hva døde de av?

  Helsekontroller av menn i 50-årene kan forutsi levealder og dødsårsaker. Dette viser en observasjonsstudie med nesten 16 000 menn som ble undersøkt ved helsekontroller i 1964. Både blodtrykk, kroppsmasseindeks og røyking var assosiert med levealder og dødelighet for karsykdom og lungekreft.

  Levealder og dødsårsaker hos menn undersøkt ved helsekontroll i 1964

  Påvirkes legesøkning av utdanningsnivå?

  Påvirkes legesøkning av utdanningsnivå?

  Når folk blir spurt om de ville søkt lege ved sår hals, kraftig hodepine, søvnvansker og sterke ryggsmerter, svarer flere blant dem med lite utdanning ja enn blant dem med høyere utdanning. Hos kvinner var det en slik forskjell også etter korreksjon for helsetilstand og alder. Dette viser en studie med et representativt utvalg av befolkningen.

  Holdninger til legesøkning – variasjoner etter sosial tilhørighet?

  Medisinske kuriosa

  Medisinske kuriosa

  I dette nummer starter en ny spalte – Kuriosa – der vi presenterer tidligere publiserte artikler, mange av dem fra Tidsskriftet. Artiklene er utvalgt og blir introdusert av Ole Didrik Lærum. I tidligere tider manglet mange nygifte elementære kunnskaper om seksuallivet. Dette gjaldt også keiserinne Maria Teresia.

  Hvorfor rødmet Maria Teresia?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media