()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Oslo legeforening ønsket å trekke psykiatridebatten ut fra Legeforeningen og nå et bredere publikum, da de i november inviterte til møte i Litteraturhuset i Oslo.

  Fra v. Tonje Østvold Byhre, Ivar Johansen, Synnøve Bratlie og Lars Erik Flatø. Foto Per Helge Måseide.
  Fra v. Tonje Østvold Byhre, Ivar Johansen, Synnøve Bratlie og Lars Erik Flatø. Foto Per Helge Måseide.

  – Det vi håpet ved å arrangere møtet på Litteraturhuset var å trekke den viktige debatten om psykiatrien på anbud ut av Legeforeningens organer og nå et bredere publikum, sier leder i Oslo legeforening Svein Aarseth. – Min erfaring er at vi gjorde nettopp dette. Vi fylte Litteraturhusets største sal, Wergeland-salen Vi synes også det er fint at vi fremsto og ble en del av programmet som Litteraturhuset har hatt å by på høsten 2011. Vi tror også kombinasjonen av kultur og debatt var vellykket, sier han.

  I forkant av møtet viste Oslo legeforening forestillingen «I morgen var jeg alltid en løve» – en monolog for tre kvinner av Arnhild Lauveng. – En fin forestilling, sier Aarseth. – Jeg tror publikum ble engasjert på en god måte, og forestillingen ga et godt bakteppe for den påfølgende paneldebatten der temaene var: hvorfor anbud, bestillerens rolle, vurdering av tilbud, konsekvenser for brukere/pasienter og konsekvenser for ansatte.

  – Lars Erik Flatø ga i innledningen til paneldebatten en grundig oversikt over bakgrunnen for anbud. Det var nyttig, sier Aarseth. – Paneldebatten viste også at det ser ut som om Helse Sør-Øst har lært en lekse i forhold til dette temaet. Panelet besto foruten direktør ved Lovisenberg Diakonale sykehus Lars Erik Flatø av psykolog ved Oslo Hospital Tonje Østvold Byhre og Ivar Johansen, Oslo Bystyre (SV). Psykiater Synnøve Bratlie var panelleder.

  Dårlig egnet

  Dårlig egnet

  Selv om panelet var ganske samstemt, var det røster i forsamlingen som var tilhengere av anbudsordningen. – Noen hevder at det gir riktig pris og kvalitet, sier Aarseth. Han legger til at det kom frem at Praktiserende spesialisters landsforening (PSL) har vedtatt et policydokument om anbudstjenester i helsetjenesten, der de går i mot dette.

  Aarseth mener selv at anbudsutsettelse er spesielt dårlig egnet i fag som psykiatri og rusomsorg. – Fordi nettopp kontinuitet til behandler er så viktig, må hensynet til pasienten veie tyngst. Men jeg kan se at man for eksempel kan anbudsutsette kataraktoperasjoner, sier han.

  Fra Oslo legeforenings ståsted, ga møtet på Litteraturhuset mersmak. – Det kan godt være at vi kommer tilbake til samme arena i 2012. Vi planlegger et møte 20. mars og da håper jeg at vi igjen fyller lokalet, sier en entusiastisk leder i Oslo legeforening.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media