Anestestiologisk behandling ved kreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Farquhar-Smith, Paul

  Wigmore, Tim

  Anaesthesia, intensive care, and pain management for the cancer patient

  258 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2011. Pris GBP 50

  ISBN 978-0-19-958464-2

  Denne utgivelsen omhandler kreftpasienter som trenger anestesi, intensivmedisinsk behandling eller smertelindring. De aller fleste av forfatterne arbeider ved Royal Mardsen Hospital i London, et av Englands mest kjente sentre for behandling av kreftpasienter.

  Boken er oversiktlig og lettlest. Det er stor spennvidde mellom de ulike kapitlene. Noen kapitler er avanserte, oppdaterte oversikter over ny kunnskap, som kapitlet om patofysiologi ved kreftrelatert beinsmerte. I andre kapitler gir forfatterne en kortfattet innføring i et klinisk tema.

  Valget av temaer er ikke alltid like logisk. I den delen hvor temaet er smerte, er det påfallende at det ikke finnes noe kapittel om grunnleggende prinsipper for behandling av kreftsmerter, samtidig som det er kapitler som omhandler høyt spesialiserte temaer innenfor smertebehandling av kreftpasienter. Det er også et kapittel om bruk av alternativ behandling for kreftsmerter. Dette er et kontroversielt valg – bruk av alternativ medisin for kreftsmerter er i beste fall uortodoks.

  Samlet sett er det mange gode kapitler, f.eks. kapitlet om anestesi ved kirurgi for kreft i øvre gastrointestinaltraktus, men både kvaliteten og utformingen av avsnittene varierer mye.

  Som en fullverdig lærebok anbefaler jeg den ikke, men i mange kapitler presenterer forfatterne klinisk nyttig og/eller oppdatert basal kunnskap på ekspertnivå. Boken er derfor best egnet for dem som har grunnleggende kunnskap om anestesiologisk behandling av kreftpasienter, og som ønsker å oppdatere seg i utvalgte emner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media