Uavhengige forskningsmiljøer finnes!

Lars B. Engesæter, Leif Ivar Havelin, Ove Furnes Om forfatterne
Artikkel

Vi har med interesse lest Robin Holtedahls kronikk i Tidsskriftet nr. 22/2011 (1).

Holtedahl beskriver en rekke tilfeller av økonomisk samrøre mellom industrien og ortopeder i USA når det gjelder leddproteser og ryggkirurgi. Holtedahl anfører at det er nødvendig med tett samarbeid mellom ortopedene og industrien for utvikling av nye ortopediske implantater, men at det må være full åpenhet og full transparens. Dette er vi selvsagt fullstendig enig med Holtedahl i.

Han avslutter sin kronikk med ønske om å bygge opp produsentuavhengige forskningsmiljøer. Det er da betimelig å minne om at vi i Norge har Nasjonalt register for leddproteser. Registeret for hofteproteser ble startet av norske ortopeder i 1987, fra 1994 ble leddproteser i andre ledd også inkludert. Senere har vi etablert Nasjonalt hoftebruddregister og Nasjonalt korsbåndsregister. Basert på frivillighet rapporterer norske ortopeder på standardisert skjema hver enkelt operasjon inn til registeret. Praktisk talt alle inngrep innen de nevnte kategorier blir meldt. Registrene finansieres av den norske stat gjennom Helse-Vest og Helse-Bergen og er altså økonomisk uavhengig av industrien. Registrene fungerer som en kontinuerlig overvåking av en stor del av den ortopediske kirurgien i Norge. Registrene har høstet nasjonal og internasjonal anerkjennelse og har en stor vitenskapelig produksjon (2).

Samarbeidet mellom registrene og implantatindustrien har vært uproblematisk i Norge. Leverandørene gir oss den informasjon vi trenger om implantatene de selger, og vi overvåker resultatene. De norske leverandørene er ikke interessert i å selge implantater som gir dårlige resultater, og når vi har påvist implantater som ikke holder mål, tas disse bort fra det norske markedet.

Bedømt etter kronikken synes Holtedahl ikke å vite at norske ortopeder har bygd opp et slikt produsentuavhengig forskningsmiljø som han etterlyser, og som ortopedene i USA misunner oss! Norske ortopeder som frivillig og punktlig rapporter sine operasjoner, burde berømmes.

Anbefalte artikler