Skadelig med ekstra oksygentilførsel

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Alvorlig oksygenmangel er en viktig årsak til hjerneskade og død hos nyfødte. Nå viser nye studier at det er best å unngå ekstra oksygentilførsel ved resuscitering før nedkjøling.

  I sin doktoravhandling har lege og forsker Marit Lunde Dalen og medarbeidere funnet ut at etter alvorlig oksygenmangel hos nyfødte er det gunstig å unngå ekstra oksygentilførsel (100 % O₂) før nedkjølingsbehandling.

  – Alvorlig oksygenmangel før og under fødsel, fødselsasfyksi, er en viktig årsak til hjerneskade og død, og står på verdensbasis for omkring 23 % av dødsfall hos nyfødte. Nedkjøling er til nå eneste behandling som kan redusere utviklingen av hjerneskade etter fødselsasfyksi. Resuscitering ved fødselsasfyksi er tradisjonelt blitt foretatt med tilførsel av ekstra oksygen. Fra 2010 er det imidlertid internasjonalt anbefalt at man starter resuscitering med vanlig luft. Grunnen er at studier har vist at det er skadelig å puste rent oksygen, 100 % O₂, etter oksygenmangel og at vanlig luft, 21 % O₂, er like effektivt, sier Dalen.

  Ekstra oksygen er likevel i bruk, og Dalen og medarbeidere har forsøkt å finne ut om ekstra oksygentilførsel under resuscitering påvirker den beskyttende effekten av nedkjølingsbehandling. I eksperimentelle forsøk med hjerneceller, nyfødte rotter og spedgris har de etterliknet de hendelsene og mekanismene som gir hjerneskade hos nyfødte med fødselsasfyksi.

  – Studien bekrefter tidligere funn om at nedkjøling beskytter hjernen etter oksygenmangel, både etter resuscitering med luft og med 100 % O₂. I tillegg viser rottestudien at ved bruk av 100 % O₂ økte hjerneskaden slik at beskyttelsen som nedkjølingen ga, ble utlignet. Det er mulig at man kan forbedre utfallet etter fødselsasfyksi dersom man kan unngå ekstra oksygentilførsel under resuscitering før nedkjølingsbehandling, avslutter Dalen.

  Disputas

  Marit Lunde Dalen disputerte for ph.d.-graden ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo 22.11. 2011 med avhandlingen Hypothermia and room air resuscitation in NT2-N neurons, immature rats and newborn pigs.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media