Ett utvalg for internasjonale oppgaver

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens har nå samlet sine internasjonale oppgaver i ett utvalg under navnet «Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse».

Legeforeningen har inntil november 2011 hatt tre utvalg med internasjonale oppgaver; utvalg for menneskerettigheter (opprettet i 1990), utvalg for internasjonal helse (opprettet i 2007) og utvalg for global oppvarming og helse. Arbeidsgruppen «Global oppvarming og helse» ble i 2009 oppnevnt som et rådgivende utvalg for sentralstyret for de kommende to år.

Utvalgene har til dels hatt overlappende oppgaver og sentralstyret mente at det vil styrke Legeforeningens internasjonale engasjement å samordne disse i ett utvalg. På denne måten får sentralstyret ett utvalg å forholde seg til når det gjelder menneskerettigheter, klima og global helse. Utvalg for menneskerettigheter har i dag ansvaret for internasjonale prosjekter i Kina, Tyrkia og på Balkan.

Det nyoppnevnte utvalget skal arbeide med forholdet mellom medisinsk virksomhet og menneskerettigheter, helsemessige konsekvenser av global oppvarming og globale helsespørsmål.

Anbefalte artikler