Ett utvalg for internasjonale oppgaver

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens har nå samlet sine internasjonale oppgaver i ett utvalg under navnet «Legeforeningens utvalg for menneskerettigheter, klima og global helse».

  Legeforeningen har inntil november 2011 hatt tre utvalg med internasjonale oppgaver; utvalg for menneskerettigheter (opprettet i 1990), utvalg for internasjonal helse (opprettet i 2007) og utvalg for global oppvarming og helse. Arbeidsgruppen «Global oppvarming og helse» ble i 2009 oppnevnt som et rådgivende utvalg for sentralstyret for de kommende to år.

  Utvalgene har til dels hatt overlappende oppgaver og sentralstyret mente at det vil styrke Legeforeningens internasjonale engasjement å samordne disse i ett utvalg. På denne måten får sentralstyret ett utvalg å forholde seg til når det gjelder menneskerettigheter, klima og global helse. Utvalg for menneskerettigheter har i dag ansvaret for internasjonale prosjekter i Kina, Tyrkia og på Balkan.

  Det nyoppnevnte utvalget skal arbeide med forholdet mellom medisinsk virksomhet og menneskerettigheter, helsemessige konsekvenser av global oppvarming og globale helsespørsmål.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media