Lav beintetthet ved tidlig multippel sklerose

Stine Marit Moen, Trygve Holmøy Om forfatterne
Artikkel

Lav beintetthet er vanlig i tidlige stadier av multippel sklerose, viser norsk studie.

Osteoporose er vanlig hos pasienter med langtkommen multippel sklerose. Dette kan være sekundært til immobilitet, medikasjon, lite soleksponering, mangelfull ernæring eller inflammasjon. Lavt nivå av vitamin D er en mulig risikofaktor (1). Vitamin D medierer også mineralisering av skjelettet. Dersom vitamin D-status påvirker risikoen for multippel sklerose, forventes lav beintetthet allerede ved sykdomsstart.

Vi har undersøkt beintettheten hos 99 pasienter som fikk diagnosen multippel sklerose eller klinisk isolert syndrom, som ofte er et forstadium av sykdommen, i Oslo i tiden 2005 – 08 (2). Beintettheten ble sammenliknet med den hos en normalbefolkning og hos pasientrekrutterte kontrollpersoner. 51 % av pasientene hadde enten osteopeni eller osteoporose på minst ett målested sammenliknet med 37 % av kontrollpersonene (p = 0,034).

Enten er beintettheten redusert før multippel sklerose-sykdommen bryter ut, eller så har sykdommen svekket beinhelsen allerede etter kort tid. Dette innebærer at man bør vurdere å sette inn tiltak tidlig for å opprettholde beinhelsen hos disse pasientene. Studien indikerer at multippel sklerose og osteoporose kan ha felles etiologiske eller patogenetiske faktorer.

Vi arbeider nå videre med biokjemiske analyser. Studien er et samarbeid mellom Nevrologisk avdeling, Ortopedisk avdeling, Endokrinologisk avdeling og Seksjon for epidemiologi og biostatistikk ved Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus.

Anbefalte artikler