()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jo flere konsultasjoner per år, desto hyppigere forskriver allmennleger antibiotika. Leger som skriver ut mest antibiotika, velger mer bredspektrede midler.

  Dette viser resultatene fra vår studie om kollegabasert terapiveiledning (1). Undersøkelsen omhandler allmennlegers antibiotikaforskrivning for akutte luftveisinfeksjoner basert på resept- og diagnosedata fra 440 norske allmennleger gjennom ett år i 2004 – 05.

  Legene behandlet totalt 142 900 episoder med akutte luftveisinfeksjoner. I 33 % av disse episodene skrev legen ut et antibiotikum, hvorav penicillin V ble valgt hos 41 %. Oddsratio for å skrive ut et antibiotikum var 1,6 ganger høyere blant de legene som hadde flest konsultasjoner per år i sin praksis (øvre femdel), sammenliknet med dem som hadde færrest konsultasjoner per år. Oddsratio for å velge et annet antibiotikum enn penicillin V var 2,8 ganger høyere hos høyforskrivere sammenliknet med hos lavforskrivere.

  Studien viser at norske fastleger fortsatt har en relativt lav forskrivningsrate for antibiotika og høy andel av penicillin V ved antibiotikaforskrivning. Forskrivningsraten og andelen bredspektrede antibiotika bør og kan fortsatt reduseres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media