Travle allmennleger – oftere antibiotika

Svein Gjelstad Om forfatteren
Artikkel

Jo flere konsultasjoner per år, desto hyppigere forskriver allmennleger antibiotika. Leger som skriver ut mest antibiotika, velger mer bredspektrede midler.

Illustrasjonsfoto Sciencephoto/SCANPIX

Dette viser resultatene fra vår studie om kollegabasert terapiveiledning (1). Undersøkelsen omhandler allmennlegers antibiotikaforskrivning for akutte luftveisinfeksjoner basert på resept- og diagnosedata fra 440 norske allmennleger gjennom ett år i 2004 – 05.

Legene behandlet totalt 142 900 episoder med akutte luftveisinfeksjoner. I 33 % av disse episodene skrev legen ut et antibiotikum, hvorav penicillin V ble valgt hos 41 %. Oddsratio for å skrive ut et antibiotikum var 1,6 ganger høyere blant de legene som hadde flest konsultasjoner per år i sin praksis (øvre femdel), sammenliknet med dem som hadde færrest konsultasjoner per år. Oddsratio for å velge et annet antibiotikum enn penicillin V var 2,8 ganger høyere hos høyforskrivere sammenliknet med hos lavforskrivere.

Studien viser at norske fastleger fortsatt har en relativt lav forskrivningsrate for antibiotika og høy andel av penicillin V ved antibiotikaforskrivning. Forskrivningsraten og andelen bredspektrede antibiotika bør og kan fortsatt reduseres.

Anbefalte artikler