()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange pasienter med kronisk utmattelsessyndrom forsøker alternative behandlingsformer, men effekten er ikke dokumentert.

  I en metaanalyse basert på 17 datakilder ble 26 randomiserte, kontrollerte studier med til sammen 3 273 deltakere som hadde forsøkt alternativ behandling for kronisk utmattelsessyndrom, inkludert (1). Studiene ble analysert uavhengig av blinding. Kontrollerte kliniske studier, ukontrollerte observasjonsstudier og kasuistikker ble ikke tatt med.

  Studier av qigong, massasje og tuina antydet positive effekter av slike behandlingsformer. Det ble ikke påvist effekt av fjernhealing. Studier på homøopati viste utilstrekkelig bevis for symptombedring sammenliknet med placebo. I 17 studier ble det testet for effekt av kosttilskudd, men i mesteparten av studiene klarte man ikke å vise positive effekter, med unntak av coenzymet nicotidamide adenine dinucleotide (NADH) og magnesium.

  Over hele verden benytter mange pasienter med uklare lidelser en rekke alternative behandlingsformer. Derfor er det viktig å innhente og analysere tilgjengelig forskningsbasert kunnskap. Forfatterne av denne metaanalysen konkluderer med at det ikke kan trekkes bastante konklusjoner om effekten av alternative behandlingsformer mot kronisk utmattelsessyndrom. Dette skyldes i hovedsak at det er få randomiserte, kontrollerte studier for hver behandlingsform og få pasienter i hver studie, noe som gir høy risiko for skjevhet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media