Godt om arytmier – for spesielt interesserte

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Luna, Antoni Bayés de

  Clinical arrhythmology

  428 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. Pris GBP 84

  ISBN 978-0-470-65636-5

  Bayés de Luna fra Barcelona må ha samlet litteraturreferanser gjennom et langt klinikerliv. Han har vært en sentral person i internasjonal elektrokardiologi, med særlig kompetanse på plutselig hjertedød, akutt hjerteinfarkt og det autonome nervesystemets påvirkning av hjertet. Nå har han laget en monografi over hele arytmifeltet.

  Boken er logisk bygd opp med en basal del, en klinisk del og en siste del om EKG som prediktor for arytmi og død. Hovedpunkter gjentas i gråsladdete tekstbokser, og det er testspørsmål til sist i hvert kapittel. En Internett-adresse inneholder flervalgsoppgaver og, forbilledlig, mulighet for forfatterens oppdateringer og korreksjoner.

  EKG-eksemplene er tallrike og som regel velvalgte, men dessverre sjelden av slik kvalitet at de frister til bruk i egen undervisning. Det er irriterende at hvert eneste avsnitt er markert både med innrykk og svart sirkel. Teksten er generelt godt korrekturlest, men faguttrykkene har uvanlig mye ordfeil.

  En monografi i dag er en imponerende prestasjon. Fremstillingen blir enhetlig, men også preget av eneforfatterens styrker og begrensninger. Hovedinntrykket er en leksikal fremstilling der få sjeldenheter utelates. Det er verdifulle henvisninger til gamle arbeider som det ellers ikke er så lett å oppspore. Deler må være skrevet for år tilbake, og ofte er nyere retningslinjer omtalt, men ikke fullt integrert i teksten. Noen detaljer virker sære i nordisk perspektiv: Få vil anbefale amiodaron for å forebygge atrieflimmer hos pasienter med brede P-bølger som er difasiske i nedreveggsavledningene, som uttrykk for ledningsblokk i Bachmanns interatriebunt, og dermed retrograd aktivering av venstre atrium. En del unøyaktigheter skyldes nok at dette er første utgave.

  Den største begrensningen er at den enorme kunnskapen ikke er godt didaktisk presentert. Ofte er det så lite som mangler før det hadde blitt lett forståelig. Av den grunn egner den seg ikke godt som eneste bok for yngre kardiologer, men den kan godt være komplementær til en mer innsiktsbasert bok, for eksempel Clinical cardiac electrophysiology (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media