()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med gjennomgått giardiasis har økt risiko for irritabel tarm-syndrom og kronisk utmattelse.

  Det er forsket lite på giardiainfeksjon og mulige langtidseffekter til tross for at Giardia er utbredt i store deler av verden.

  Høsten 2004 ble Bergen rammet av et stort giardiautbrudd. Minst 48 000 personer var utsatt for smitte, ca. 2 500 pasienter ble behandlet for giardiasis og 1 253 fikk diagnosen verifisert gjennom påvisning av Giardia lamblia i avføringsprøve. Tre år etter utbruddet sendte vi spørreskjema til 1 252 pasienter som hadde hatt verifisert giardiainfeksjon og til en kontrollgruppe på 3 598 personer matchet for kjønn og alder (1). Hovedutfallsmål var irritabel tarm-syndrom i henhold til Roma III-kriteriene og kronisk utmattelse basert på Fatigue Questionnaire. Kronisk utmattelsessyndrom ble ikke undersøkt.

  Vi fikk svar fra henholdsvis 817 (65 %) og 1 128 (31 %) personer i hver gruppe. Forekomsten av irritabel tarm-syndrom var 46 % i giardiagruppen og 14 % i kontrollgruppen (justert RR 3,4; 95 % KI 2,9 – 3,8). 46 % i giardiagruppen fylte kriteriene for kronisk utmattelse mot 12 % i kontrollgruppen (justert RR 4,0; 95 % KI 3,5 – 4,5). Irritabel tarm-syndrom og kronisk utmattelse var assosiert med hverandre. 29 % av dem som hadde gjennomgått akutt giardiasis tre år tidligere, hadde både irritabel tarm-syndrom og kronisk utmattelse mot 5 % av kontrollpersonene.

  Eksponeringen var klart definert, og assosiasjonen mellom gjennomgått giardiasis og irritabel tarm-syndrom og kronisk utmattelse var sterk. Til tross for begrensninger i studien, bl.a. mulighet for seleksjonsskjevhet, tyder resultatene på at giardiainfeksjon kan utløse både irritabel tarm-syndrom og kronisk utmattelse.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media