Tidsskriftet på dørmatten

Tone Løyland Om forfatteren
Artikkel

I en kommentar i Tidsskriftet nr. 24/2011 (1) spør Odd Johan Frisvold om budlevering av Tidsskriftet er en sikkerhetsrisiko. MediaPost beklager at postkassen til Frisvold ble merket.

På vegne av de fleste avisdistribusjonsselskaper i Norge tilbyr MediaPost levering, av blant annet Tidsskrift for Den norske legeforening. Alle budene i de geografiske områdene vi dekker skal bruke en smartphone der alle produktene med leveringsanvisning er oppført i den rekkefølgen budet skal gå. Ingen andre hjelpemidler er nødvendig.

Det lokale selskapet melder om at det angjeldende bud er en svært nidkjær pensjonist som alltid har hatt høy leveringskvalitet, men som dessverre denne gangen har gjort en beklagelig feil.

Anbefalte artikler