()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pyrazinamid hemmer den bakterielle mekanismen trans-translasjon, som er viktig for overlevelsen av Mycobacterium tuberculosis.

  Pyrazinamid brukt i kombinasjon med andre tuberkulostatika bidrar til kortere behandlingstid ved tuberkulose. Pyrazinamid omdannes til den aktive metabolitten pyrazinsyre av et mykobakterielt enzym, men den videre virkningsmekanisme er ikke klarlagt. Nå har en internasjonal forskergruppe studert molekylære effekter av pyrazinsyre i M tuberculosis (1).

  Studien viser at pyrazinsyre virker ved å binde seg til et mykobakterielt ribosomalt protein, RpsA, et molekyl som er nødvendig for translasjon. RpsA bindes også til bakterielt tmRNA, et RNA-molekyl med egenskaper lik både tRNA og mRNA, som bidrar til frigjøring av blokkerte ribosomer som følge av f.eks. medikamenteksponering. Denne prosessen kalles trans-translasjon og er viktig for ikke-replikerende bakteriers overlevelse. Når pyrazinsyre binder RpsA, hindrer dette tmRNA-binding og dermed også trans-translasjon. Forskerne oppdaget at mutasjoner i bindesetet til pyrazinsyre på rpsA-genet hindrer pyrazinsyre i å binde seg, noe som gjør RpsA fritt til å binde tmRNA og dermed sørge for at bakterien overlever.

  – Dette er svært interessante funn, sier Ruth Stavrum ved Gades institutt, Universitetet i Bergen. – Infeksjon med pyrazinamidresistente bakterier forlenger behandlingstiden fra seks til ni måneder, og pyrazinamid blir også ofte brukt i behandling av multiresistente M tuberculosis-stammer. Den lange behandlingstiden av tuberkulose resulterer ofte i at pasienter ikke fullfører. Dermed øker risikoen for at det utvikles ekstensivt resistente bakterier, såkalte XDR.

  Antibiotikaresistens er et stort problem, og oppdagelsen av resistensskapende mutasjoner i rpsA-genet gir ny kunnskap om pyrazinsyrens virkemåte. Dette kan trolig utnyttes i utviklingen av nye antituberkuløse legemidler, sier Stavrum.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media